Правен статут

Гетина ЕООД е юридическо лице, ригистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. поручик Неделчо Бончев 3.

Гетина ЕООД е еднолично дружество с едноличен собственик на капитала.

Дружеството е регистрирано по закона за ДДС с номер: BG201010095

Дружеството е регистрирано в началото на 2010 година с предмет на дейност:

Търговия на едро с химически вещества и продукти, производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон, печатна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на химически продукти, търговия на дребно и едро с нехранителни стоки, търговия на дребно и едро с канцеларски материали, внос и износ на стоки, издателска дейност, консултантска дейност, рекламна дейност и проучване на пазари, преводаческа дейност, размножаване и изготвяне на документи и други специализирани офис дейности, производство на опаковки, дейности по опаковане и пакетиране, организиране на конгреси и търговски изложения, други дейности, които не са в разрез със законовите разпоредби на РБ.